Điều tra xu hướng kinh doanh quý II/2017 đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Tin tức – Dự kiến trong năm 2017, có đến 90,4% các tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của họ tăng trưởng so với năm 2016.

Xu hướng kinh doanh

Vụ Dự báo, thống kê (NHNN) vừa công bố kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh quý II/2017 đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là TCTD).
Chương trình khảo sát bắt đầu từ ngày 25/02/2017 đến ngày 09/3/2017, đối tượng là toàn bộ các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 89,5%.
Theo đánh giá của các TCTD, trong quý I/2017 các yếu tố nội tại và các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài cải thiện chưa rõ nét so với quý trước, tuy nhiên các tổ chức tín dụng kỳ vọng các yếu tố chủ quan và khách quan của môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện mạnh mẽ hơn trong cả năm 2017 so với năm 2016.

Điều tra xu hướng đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
Điều tra xu hướng đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Doanh thu của các TCTD trong quý đầu năm 2017 có sự cải thiện nhẹ. Các TCTD kỳ vọng về xu hướng tiếp tục cải thiện trong năm 2017

Trong quý I/2017, 59% nhận định tình hình kinh doanh tiếp tục có cải thiện so với quý IV/2016, chủ yếu là “cải thiện ít” (49% TCTD). Dự kiến trong thời gian tới, có 75,2% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh trong Quý II/2017 cải thiện hơn so với quý I/2017. Có 83% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh trong năm 2017 cải thiện hơn so với năm 2016, trong đó 20% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều” và 63% TCTD kỳ vọng “cải thiện ít”.

Dự kiến trong năm 2017, 90,4% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng so với năm 2016 với mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống tổ chức tín dụng kỳ vọng cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các TCTD tại cuộc khảo sát tháng 12/2016 (kỳ vọng tăng 13,4%). Trong đó, thu nhập ròng từ lãi, thu nhập ròng từ phí và dịch vụ, thu nhập ròng từ hoạt động tự doanh đều kỳ vọng tăng trưởng khá.

Các đơn vị này xác định nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng tiếp tục diễn biến tích cực trong Quý I/2017, trong đó nhu cầu thanh toán, thẻ được nhận định là lớn nhất (42,5% TCTD lựa chọn mức “cao”), tiếp đến là nhu cầu vay vốn (37,4% TCTD lựa chọn mức “cao”) và nhu cầu gửi tiền (35,5% TCTD lựa chọn mức “cao”).

Dự kiến về các tổ chức tín dụng

Dự kiến trong những tháng tiếp theo của năm 2017, các tổ chức tín dụng tiếp tục lạc quan về triển vọng gia tăng nhu cầu của khách hàng đối với việc sử dụng dịch vụ tài chính – ngân hàng của đơn vị mình.

Diễn biến và cơ cấu gia tăng nhu cầu này phù hợp với các đặc điểm có tính chất thời vụ của nền kinh tế gia tăng nhu cầu vay vốn để đầu tư vào sản suất kinh doanh vào Quý II hàng năm thay vì gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Hầu hết các tổ chức tín dụng cho biết đã giữ ổn định giá bình quân sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng trong Quý I/2017 và dự kiến tiếp tục giữ ổn định trong Quý II/2017.Theo nghiên cứu hết năm  2017, 50% TCTD sẽ “giữ nguyên” mức giá bình quân sản phẩm dịch vụ của mình, 20% TCTD dự kiến tiếp tục “giảm nhẹ” nhưng cũng có 29,8% TCTD dự kiến “tăng nhẹ” giá bình quân các sản phẩm dịch vụ.